Siirry sisältöön

Nuorisovaihto

Nuorisovaihto

Rauman Rotaryklubi siirtyi vuonna 2010 nuorisovaihdossa uuteen käytäntöön. Vaihdon painopiste on klubin toimialueella toimivien korkeakoulujen opiskelijavaihdon tukeminen vuosittain myönnettävällä suuruudeltaan erikseen määriteltävällä stipendillä.

Hakemus on toimitettava viimeistään 31.3.20xx sähköpostilla osoitteeseen jaana.vase@samk.fi

Stipendihakulomake 2019 Rauman Rotaryklubi

Stipendi voidaan myöntää hakemuksesta Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman toimipisteiden tai Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen toisen tai sitä vanhemman vuosikurssin opiskelijalle, joka on hakeutumassa suorittamaan osan tutkinnostaan ulkomailla. Ulkomailla on suoritettava opintoja vähintään 15 op.

Opiskelija perustelee hakemuksensa itse.

Stipendin myöntämisestä päättää klubin hallitus nuorisovaihtotiimin esityksestä.
Stipendin saamisen edellytyksenä on Rauman Rotaryklubissa pidettävä esitelmä vaihtokohteesta ennen vaihdon alkua, sekä toinen esitys vaihdon jälkeen. Mahdollisuuksien mukaan Rauman Rotaryklubi pyrkii vaikuttamaan siihen, että vaihtoon lähtevälle opiskelijalle syntyy kontakti myös vaihtokohteessa olevaan rotaryklubiin.

Stipendisumma maksetaan kahdessa erässä siten, että puolet maksetaan ennen lähtöä ja puolet vaihdon päätyttyä, jos vaihdon edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet.

Valintaperusteina ovat mm.:
- Aikaisempi opintomenestys
- Ulkomailla suoritettavien opintojen suunniteltu opintopisteiden määrä

Lisätietoja hakemuksesta antaa Rauma Rotaryklubin nuorisovaihtotiimin puolesta Jaakko Aerila, puh. 044 534 1990 tai Jaana Vase, puh. 044 710 3502